• การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

  การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: การยืนหยัดหลังยุคโควิด

  วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ. โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา

  Conference Starts in:

  การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

Annual Eventry 2023 Conference

Eventry Conference 2016 is the conference for those who want to develop and design a beautiful websites

Conference Starts in:

Why Attend Eventry'16 Conference?

Maecenas laoreet augue egestas suscipit ut egestas, congue gestas volutpat posuere cubilia congue ipsum mauris lectus laoreet gestas neque volutpat posuere Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus. Maecenas laoreet augue egestas suscipit ut egestas, congue gestas volutpat posuere cubilia congue

Porta, feugiat primis in luctus vehicula pharetra ultrice

Quisque magna ipsum, lobortis imperdiet consequat, mollis risus massa semper

Praesent semper, lacus cursus porta,feugiat primis in luctus vehicula pharetra ultrice

Quisque magna ipsum, lobortis, mollis risus tempus massa semper gravida

Quality Time with Experts

Maecenas laoreet augue egestas suscipit ut egestas, congue gestas volutpat posuere cubilia congue ipsum mauris lectus laoreet gestas neque volutpat posuere natoque et magnis dis montes

Maecenas laoreet augue egestas suscipit ut egestas, congue gestas volutpat posuere cubilia congue ipsum mauris lectus laoreet gestas neque volutpat posuere. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor aenean mass sociis

Who Should Attend?

Pellentesque sapien purus, sagittis eu accumsan convallis, vehicula ut lectus. Fusce accumsan purus pretium ligula vehicula, ut interdum nisl vulputate. Vivamus ultrices luctus quam eu feugiat leifend gravida aenean massa sociis natoque penatibus et magnis

Aliquam a augue suscipit, bibendum luctus neque vestibulum laoreet rhoncus ipsum, bibendum tempor vulputate varius magni integer congue metus, eu mollis lorem viverra efficitur

Tickets are currently available from $99 + VAT. Join us in Melbourne on 11-13 September and be part of change

Conference Schedule

Eventry full schedule of keynotes, sessions & workshops

ตั้งแต่วันนี้ - 14 พ.ค. 66

เปิดรับบทความวิจัย (Full Paper)

วันที่ 15 พ.ค. 66 เป็นต้นไป

แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัย

วันที่ 2 มิ.ย. 66

วันสุดท้ายของการส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์

วันที่ 16 มิ.ย. 66

วันประชุมวิชาการ

ภายในวันที่ 14 ก.ค. 66

เผยแพร่ Proceedings รูปแบบออนไลน์

๐๘:๓๐ – ๐๙:๐๐ น.-

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน
๐๙:๐๐ – ๐๙:๑๕ น.-

กล่าวต้อนรับ

 • กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
 • กล่าวเปิดงาน โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๐๙:๑๕ – ๑๐:๑๕ น.-

ปาฐกถาพิเศษ

 • หัวข้อ......
 • โดย....
๑๐:๑๕ - ๑๐:๓๐ น.-

พักรับประทานอาหารว่าง

พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐:๓๐ - ๑๒:๐๐ น.-

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคเช้า

 • การนำเสนอผลงานวิจัยห้องย่อยระดับชาติ ห้อง ๑ – ๓
 • การนำเสนอผลงานวิจัยห้องย่อยระดับนานาชาติ ห้อง ๔ – ๕
๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ น.-

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓:๐๐ – ๑๕:๐๐ น.-

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบ่าย ๑

 • การนำเสนอผลงานวิจัยห้องย่อยระดับชาติ ห้อง ๑ – ๓
 • การนำเสนอผลงานวิจัยห้องย่อยระดับนานาชาติ ห้อง ๔ – ๕
๑๕:๐๐ - ๑๕:๒๐ น.-

พักรับประทานอาหารว่าง

พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕:๒๐ - ๑๗:๐๐ น.-

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบ่าย ๒

 • การนำเสนอผลงานวิจัยห้องย่อยระดับชาติ ห้อง ๑ – ๓
 • การนำเสนอผลงานวิจัยห้องย่อยระดับนานาชาติ ห้อง ๔ – ๕
Now - May 14, 2023

Full paper submission

May 15, 2023

Paper Acceptance Notification

June 2, 2023

Deadline for Revised Full paper submission

June 16, 2023

Conference Date

July 14, 2023

Online Proceedings

Keynote Speakers

Well known industry leaders and emerging talents

 • Peterson

  Robert

  Peterson

  Suscipit sceleris integer posuere luctus primis in faucibus luctus neque unt quaerat sapien

 • Coleman

  Megan

  Coleman

  Suscipit sceleris integer posuere luctus primis in faucibus luctus neque unt quaerat sapien

 • Barnes

  Jonathan

  Barnes

  Suscipit sceleris integer posuere luctus primis in faucibus luctus neque unt quaerat sapien

 • Harper

  Hannah

  Harper

  Suscipit sceleris integer posuere luctus primis in faucibus luctus neque unt quaerat sapien

 • Williams

  Benjamin

  Williams

  Suscipit sceleris integer posuere luctus primis in faucibus luctus neque unt quaerat sapien

 • Johnson

  Charlotte

  Johnson

  Suscipit sceleris integer posuere luctus primis in faucibus luctus neque unt quaerat sapien

 • Anderson

  Matthew

  Anderson

  Suscipit sceleris integer posuere luctus primis in faucibus luctus neque unt quaerat sapien

 • Martinez

  Evelyn

  Martinez

  Suscipit sceleris integer posuere luctus primis in faucibus luctus neque unt quaerat sapien

Register to Eventry Conference 2016 now

Lock in the lowest price for Eventry ’16. Pre-register now and we’ll contact you with more details when it’s time to complete your registration

What people will tell you about last year Eventry conference

 • Etiam sapien sem accumsan at sagittis elementum congue augue egestas volutpat vulputate fermentum suscipit egestas lobortis magna

  Leslie Serpas

  Leslie Serpas

  President and Founder Company Name
 • Etiam sapien sem accumsan at sagittis elementum congue augue egestas volutpat vulputate fermentum suscipit egestas lobortis magna

  Danielle Hauter

  Danielle Hauter

  Company Name Manager
 • Etiam sapien sem accumsan at sagittis elementum congue augue egestas volutpat vulputate fermentum suscipit egestas lobortis magna

  Dan Hodges

  Dan Hodges

  SEO Manager
 • Etiam sapien sem accumsan at sagittis elementum congue augue egestas volutpat vulputate fermentum suscipit egestas lobortis magna

  Alex Gomez

  Alex Gomez

  Vice President Company Name

Conference Tickets

Flexible pricing with no surprises

Initial Pass

$99
 • Regular Seating
 • Unlimited Entrance
 • Free Coffee/Snacks
 • Printed Metarials
 • Day One Workshop
 • One Certificate
Get Ticket
Hot!

Standard Pass

$125
 • Front Seats
 • Unlimited Entrance
 • Free Coffee/Snacks
 • Printed Metarials
 • Day One Workshop
 • One Certificate
Get Ticket

Golden Pass

$199
 • Front Seats
 • Unlimited Entrance
 • Free Coffee/Snacks
 • Printed Metarials
 • Day One Workshop
 • One Certificate
Get Ticket

Need additional pricing info? Get in touch for custom and high-volume pricing.

Pre-register for Eventry 2016

Lock in the lowest price for Eventry '16. A limited number of passes are now available for $99 but for a shot time only. Pre-register now and we'll contact you with more details when it's time to complete your registration

  Latest News

  Bibendum luctus neque laoreet rhoncus ipsum

  Partners/Sponsors

  A huge thanks to all our amazing partners. We couldn’t have a conference without you!

  Interested in becoming a sponsor?

  If your company is interested in sponsoring Eventry Conference this year, we’d love to hear from you. Send us a quick email and we’ll get right back to you with some more information and our sponsorship brochure

  Conference Venue

  Location that you'll be looking for

  Aliquam a augue suscipit, bibendum luctus neque Nemo ipsam egestas volute turpis unt dolores aliquam quaerat sodales sapien undo euismod blandit laoreet rhoncus ipsum, bibendum tempor vulputate varius

  Get Directions:

  Enter Destination From input field below to get directions to our event location

  Destination From

  Destination To

  Venue

  PO Box 16122 Collins Street West Victoria 8007 Australia

  121 King St, Melbourne VIC 3000, Australia

  Phone: +01 2 3456 7890

  Transport

  Our venue is 10 minutes walk downhill from Melbourne railway station – there are regular trains from Sydney and along the coast.

  Parking

  Parking can be tricky and expensive in Melbourne. Your best option is to use the SecureParking. Make sure you ask staff at the conference venue for a discount card before you leave at the end of the day.

  Places To Stay

  Make the most of your visit and stay the night. If you want to be super near the conference venue then you can’t get any closer than Hotels Scanner. Or you could find a unique experience via AirBnB.

  Additional Details

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.

  Join Our Community

  Feel free to reach out to us via our social profiles

  Footer veresion 1